Eind mei viel ons bewonersblad Thuis in de buurt bij al onze bewoners in de brievenbus.

In dit nummer vind je informatie over de huren en hoe wij de huurgelden besteden. We interviewen directeur-bestuurder Esther Lamers en je kunt lezen over een muzikaal duo dat in coronatijd een kapperszaak is begonnen. Daarnaast nog enkele korte artikelen over onder andere zonnepanelen en het Buurtfonds en een interview met Wil Elbers die naar De Smederij verhuist en dichter bij zijn vrouw in de Alde Steeg komt te wonen.

Je vindt deze editie van het bewonersblad hier.

Wij wensen je veel leesplezier.