We werken de plannen samen met de huurders en direct omwonenden uit

De buurt, de wijk Hengstdal en haar woningen zijn geliefd in Nijmegen en bij haar bewoners. Daarom realiseren we op deze plek via renovatie, sloop, nieuwbouw en opknappen weer goede en betaalbare huurwoningen. Zo dragen we bij aan het behoud van de vitale wijk Hengstdal: een mix aan woningtypes en prijzen waar jong en oud prettig samen leven.

We vernieuwen de Bomenbuurt in vier stappen

Dit volkshuisvestelijke doel willen we bereiken in vier stappen. Hieronder staat de meest gunstige planning. Deze vertraagt als er bezwaren op het plan komen of procedures duren langer dan verwacht.

  1. 2016 - We behouden en renoveren twee woonblokken (acht eengezinswoningen) in de Lijsterbesstraat. De werkzaamheden startten eind oktober 2016, de woningen waren in januari 2017 klaar.
  2. 2018/2019 - We sloopten één woonblok in de Ahornstraat en vijf woonblokken in de Lijsterbesstraat. Het gaat in totaal om 34 duplexeenheden en 12 eengezinswoningen. We realiseerden op deze plek 27 nieuwe betaalbare eengezinswoningen en 4 boven- en benedenwoningen. Het ontwerp is van LSWA architecten, aannemer KlokGroep bouwde de woningen. Begin 2019 waren de huizen klaar en bewoond.
  3. 2016/2019 - Als wij werken aan de woningen, werkt de gemeente aan de openbare ruimte Ze vervangen bijvoorbeeld de riolering.
  4. 2021 - 2023 We gaan aan de slag met twee woonblokken in de Ahornstraat. We slopen de verouderde duplexwoningen en bouwen maximaal 13 nieuwe eengezinswoningen.

We willen ook gezinnen en jongeren een kans bieden op wonen in de Bomenbuurt

Op dit moment wonen er veel een- en tweepersoonshuishoudens.

Zodra we weten wanneer we de woningen verhuren en hoe we ze toewijzen, vind je dat hier.

Alle huurwoningen zijn na de uitvoering net als nu betaalbaar. De uitstraling van de woningen past bij het karakter van de buurt.

Voor meer informatie of vragen over de plannen voor de buurt Ahornstraat/Lijsterbesstraat in Nijmegen kun je contact met ons opnemen via info@woonwaarts.nl.

Wij werken aan de toekomst van 67 huurwoningen en hun bewoners in de Bomenbuurt in Nijmegen. De meeste huurwoningen in de Ahornstraat en Lijsterbesstraat die er nu staan zijn (voormalige) duplexwoningen. Ze zijn vlak na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Het doel was toen om heel snel veel gezinnen een woning te kunnen geven. Deze huizen voldoen niet meer aan de wooneisen van nu en de toekomst. We werken aan de vierde en laatste stap voor de vernieuwing van deze buurt. Bij de uitwerking van de plannen betrokken we huurders en direct omwonenden. Denk hierbij aan het beeldkwaliteitsplan, de woonplattegronden en de keuze voor een aannemer.

Het gaat om 67 betaalbare huurwoningen: 59 (voormalige) duplexwoningen en 8 betaalbare eengezinswoningen. De 59 (voormalige) duplexwoningen zijn na de Tweede Wereldoorlog snel gebouwd vanwege de woningnood en tijdelijk geschikt gemaakt voor twee gezinnen. Al die jaren hebben twee huishoudens in één woning gewoond. Soms zijn duplexwoningen samengevoegd tot een eengezinswoning. De (voormalige) duplexwoningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd wat betreft ruimte, indeling, techniek, voorzieningen, duurzaamheid etc.

Bomenbuurt | 1
Bomenbuurt | 2
Bomenbuurt | 3
Bomenbuurt | 4
Bomenbuurt | 5