We gaan met alle huurwoningen én de leefbaarheid in Wilgenland aan de slag! Hierbij richten we ons volledig op het aanpakken van de bestaande huurwoningen en de woonomgeving.

We zijn volop bezig met de voorbereidingen

We inspecteerden inmiddels alle woningen en werken een plan van aanpak uit op basis van de uitkomsten hiervan. Deze aanpak kan, afhankelijk van wat nodig is, bestaan uit:
  • renoveren of (groot) onderhoud;
  • aanbieden opties;
  • vergroten uitstraling;
  • energiebesparende maatregelen.


Verder

  • gaan we met de gemeente in overleg over de aanpak van de woonomgeving;
  • gaan we met bewoners in gesprek over de leefbaarheid en sociale vraagstukken;
  • bieden we huiseigenaren aan met ons mee te doen (buitenkant woning).
We gaan dus voor een uitgebreide aanpak van de wijk met zowel technische als sociale aspecten! Als precies duidelijk is wat we waar gaan doen, informeren we alle bewoners. Na de zomer van 2021 willen we starten met de uitvoering.

We voerden verschillende gesprekken met de gemeente over een energieneutraal Deest

Op korte termijn is er geen collectief alternatief voor aardgas in Deest. Dit betekent dat we nu concreet kunnen kijken hoe we de woningen in Wilgenland zo duurzaam mogelijk kunnen maken. Ondertussen blijven we met de gemeente in overleg over alternatieven voor gas in de hele gemeente.

Hier lees je de laatste nieuwsbrieven

Neem contact met ons op als je meer wilt weten

Je kunt ons mailen of bellen:
info@woonwaarts.nl | 024 – 382 01 00.