Zo werken wij

Bij Woonwaarts werken 130 maatschappelijk betrokken mensen aan onze ambities. We hebben allemaal onze eigen specialismen, talenten en werkervaring. Die krachten bundelen we om samen te werken aan sociaal duurzame wijken en buurten. Waar bewoners zich thuis voelen. Want dan pas kunnen ze het beste uit zichzelf halen. We zijn ervan overtuigd dat dit uitgangspunt ook geldt voor onszelf. Een prettige werkomgeving is de belangrijkste voorwaarde voor goede werkprestaties.

Onze organisatiestructuur

We zijn een wijkgerichte, platte organisatie met zelforganiserende teams. Zo geven we elkaar de ruimte om die omstandigheden te creëren waarin we optimaal kunnen werken en presteren. En ons dus voluit kunnen richten op onze opgave.

Onze manier van werken

We werken samen aan een organisatie die mensen prikkelt om nét dat stapje extra te zetten. Zodat ieder vanuit eigen kracht sámen tot het beste resultaat komt. Er is bij iedereen duidelijkheid over taken, rollen, mandaat en budget. We vertrouwen op elkaars vakbekwaamheid en kennis. Als medewerker weet je immers zelf het beste wat er speelt en wat er te doen is. We vertrouwen erop dat je de goede keuzes maakt, als je goed ondersteund en gefaciliteerd wordt. Dit laatste noemen we passend leiderschap.

Onze organiseerprincipes

Ruimte voor ondernemen, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Deze drie organiseerprincipes vormen de basis voor de manier waarop we werken en samenwerken.

Typisch Woonwaarts

We kiezen onze pijlers sociaal duurzaam, eigen kracht en maatwerk en herkenbaar en nabij niet zomaar; ze staan voor uitgangspunten die we belangrijk vinden. En die je dus ook terugziet in ons gedrag. Dat betekent dat je, als je bij ons werkt, ook zélf sociaal, duurzaam, herkenbaar en nabij bent. Dat je ruimte biedt als het kan en extra aandacht geeft als het moet. Kortom, dat je typisch Woonwaarts bent!