Huurcontract aanpassen

Op het huurcontract staat wie de huurders van een woning zijn. Wil je dit veranderen? Dan kun je een verzoek bij ons indienen om het huurcontract te wijzigen. Dit kan via de website, telefonisch op per e-mail.

Hieronder staan voorbeeldsituaties. Klik op de vraag , daarna lees je wat je kunt doen.

Wij zijn getrouwd / hebben geregistreerd partnerschap. Wij willen twee namen op het huurcontract.

Wij kunnen je partner registeren als medehuurder.
Dit hebben we nodig voor jouw aanvraag:

 • de naam van jouw echtgenoot/echtgenote.
 • jouw handtekening
 • de handtekening van jouw echtgenoot/echtgenote.
 • een kopie van de trouwakte (bij een burgerlijk huwelijk).
 • een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van de gemeente (BRP) van jou en je echtgenoot waaruit blijkt dat jullie op hetzelfde adres staan ingeschreven.
Let op! Heb je een buitenlandse huwelijksakte? Deze moet je eerst inschrijven in het huwelijksregister van jouw gemeente. Een kopie van deze akte van inschrijving hebben wij als bijlage nodig.
Wij wonen al samen. Wij willen twee namen op het huurcontract.

Ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap, maar woon je wel samen in de woning? Dan kun je medehuurderschap aanvragen.


Voorwaarden:

 • Je staat bij de gemeente minstens 2 jaar samen op het woonadres ingeschreven.
 • Je voert een duurzame gemeenschappelijke huishouding en blijft dit in de toekomst doen.
 • Je bent beide in staat om aan de financiële verplichtingen te voldoen.

Het medehuurderschap mag niet als doel hebben om op korte termijn hoofdhuurder te worden!

Een gemeenschappelijk duurzame huishouding betekent dat je ook echt al lang samenwoont en samenleeft, je de kosten voor boodschappen, rekeningen en huisvesting deelt. Je koopt samen meubels en gebruiksvoorwerpen. Jullie zijn van plan om ook samen te blijven wonen.

Dit hebben we van je nodig:
 • de naam van je partner
 • de ingangsdatum
 • Jullie handtekeningen
Stuur de volgende documenten mee:
 • een uittreksel uit de BasisRegistratie Personen van de gemeente (BRP) van jou en je partner/medebewoner waaruit blijkt dat je minimaal 2 jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven.
 • een afschrift van gemeenschappelijke rekening en/of een afschrift gemeenschappelijke verzekering op inboedel en/of een kopie van het samenlevingscontract. Jij moet ons laten zien dat je al 2 jaar in het huis samenwoont, dus hoe meer bewijs je aanlevert, hoe beter wij jouw aanvraag kunnen beoordelen.
 • laatste inkomensverklaring en 4 op elkaar aansluitende loon- of uitkeringsstroken.
Ik woon bij mijn ouders en wil mijn naam op het huurcontract.

Kinderen gaan vroeg of laat op zichzelf wonen. Zij hebben daarom geen gemeenschappelijk duurzame huishouding met hun ouders. Zij worden dus (bijna) nooit medehuurder.

Er is een uitzondering:

Ben je ouder dan 35 jaar, woont je al je hele leven bij je ouders en wil voor altijd bij ze blijven wonen? Dan kan je met je ouder(s) een aanvraag doen tot medehuurderschap. Als wij akkoord gaan, betekent dit dat je toestemming krijgt onder voorwaarden:

In eerste instantie registreren we je als medebewoner. Nadat de laatste ouder is overleden of naar een zorgcentrum verhuist, beoordelen we de situatie opnieuw. Krijg je van ons te horen dat je het huurcontract mag overnemen? Dan word jij de huurder van de woning

Kan ik mijn mantelzorger laten bijschrijven op het huurcontract?
In sommige gevallen kan jouw mantelzorger medehuurder worden.

We beoordelen je aanvraag op de volgende punten:

 • Je vraagt dit zelf aan.
 • Jouw mantelzorger staat bij de gemeente minstens 2 jaar samen op het woonadres ingeschreven.
 • Je voert een duurzame gemeenschappelijke huishouding en blijft dit in de toekomst doen.
 • Je hebt een mantelzorgverklaring. Deze vraag je aan bij de gemeente;
  In de mantelzorgverklaring moet staan dat jouw mantelzorger 24-uurszorg aan jou levert;
 • De mantelzorger heeft een woning opgezegd of verkocht om de mantelzorg te kunnen leveren en je kan dit aantonen.
 • Het gezamenlijke inkomen en huishoudgrootte passen bij de woning.
Stuur ons een aanvraag met:
 • De gegevens van de mantelzorger
 • De handtekeningen van jou en de mantelzorger
Stuur de volgende documenten mee:
 • Een uittreksel uit de BasisRegistratie Personen van de gemeente (BRP) van jou en je partner/medebewoner waaruit blijkt dat je minimaal 2 jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven.
 • Jouw zorgindicatie
 • Een rapport van een onafhankelijke arts (bijvoorbeeld CIZ).
 • Een kopie van de Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB.
 • Een toelichting bij de aanvraag. Zoals bijvoorbeeld uitleg over jouw woonsituatie, heeft de mantelzorger de huur van zijn eigen woning opgezegd en wat is jullie relatie?
 • Laatste inkomensverklaring en 4 loon- en of uitkeringsstroken van de mantelzorger.
Let op: heb jij een huurachterstand? Dan kan jouw mantelzorger misschien geen medehuurder worden. Wij bekijken per situatie of het kan.Waar moet ik op letten als ik iemand bijschrijf op het huurcontract?
 • Heeft een van jullie een uitkering, dan kan deze gekort worden. Vraag dit na bij de uitkeringsinstantie.
 • Toeslagen, zoals de huurtoeslag, kunnen verlaagd worden. Vraag dit na bij de Belastingdienst.
 • Er kunnen gevolgen zijn voor de WMO-indicatie van diegene die zorgt ontvangt. Bij de meeste gemeenten kun je niet meer terecht voor hulp in de huishouding als er een gezonde volwassen huisgenoot aanwezig is.
Wij gaan scheiden. Wie mag in de huurwoning blijven wonen?
Door het huwelijk ben je alle twee huurder van de woning. Dit blijft zo totdat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken en heeft bepaald wie in de woning mag blijven wonen. De echtscheiding is officieel vanaf het moment dat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken én deze uitspraak is ingeschreven bij de BasisRegistratie Personen (BRP).
Wij gaan scheiden. Ik wil de naam op het huurcontract aanpassen.

Dit hebben we nodig om de naam op het huurcontract te wijzigen:

 • Een afstandsverklaring door jullie samen ingevuld en ondertekend
 • Alle documenten waar wij in de afstandsverklaring om vragen
De afstandsverklaring vind je aan de rechterkant van deze pagina.
Wij gaan uit elkaar en waren niet getrouwd. Wie mag in de huurwoning blijven wonen?
Staat het huurcontract op beide namen? Dan hebben jullie wettelijk gezien allebei recht op de woning. Je moet in dit geval samen afspreken wie in de woning blijft wonen. Daarna is het belangrijk dat je deze wijziging aan ons doorgeeft.

Wij gaan uit elkaar en waren niet getrouwd. Ik wil de naam op het huurcontract aanpassen.

Dit hebben we nodig om de naam op het huurcontract te wijzigen:

 • Een afstandsverklaring door jullie samen ingevuld en ondertekend
 • Alle documenten waar wij in de afstandsverklaring om vragen.

De afstandsverklaring vind je aan de rechterkant van deze pagina.

Mijn partner is overleden. Mag ik in de woning blijven wonen?
Meldt het overlijden van jouw partner bij ons. Dat kan per e-mail of brief. We vragen om een kopie van de overlijdensakte. Stuur je een brief? Dan hebben we jouw handtekening nodig.

Waren jullie getrouwd, geregistreerd partners of woonden jullie samen (en staat jouw naam op de huurovereenkomst)? Dan ben je automatisch huurder. Je mag dan in de woning blijven wonen.

Waren jullie getrouwd en staat jouw naam niet op het huurcontract? Dan mag je in de woning blijven wonen. Wij ontvangen dan graag een recent uittreksel BasisRegistratie Personen (BRP) met jouw gegevens. Daarna kunnen we jouw naam op het huurcontract zetten.
Mijn familielid is overleden. Ik wil de huur opzeggen.
Om het huurcontract te ontbinden, hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig. Deze kun je naar ons mailen via verhuurconsulenten@woonwaarts.nl
Liever persoonlijk contact? Bel ons via 024 - 382 01 00. Dan helpen wij je verder.

Download:

Afstandsverklaring