Huurverhoging

De overheid besloot om voor 2021 de huren van sociale woningen niet te verhogen. Goed nieuws dus voor veel huurders. De overheid bepaalde ook dat de huurverhoging van vrije sector woningen maximaal 2,4% mag zijn. Huur je een vrije sectorwoning? Dan ontvang je bericht over de aanpassing van je huur per 1 juli 2021. Ruim 800 huurders kregen zelfs huurverlaging. Het gaat om mensen waarvan het inkomen in verhouding tot de huurprijs laag is. Mensen die in aanmerking kwamen, ontvingen van ons persoonlijk bericht.

Wij helpen alle huurders die door de coronacrisis hun huur niet (meer) kunnen betalen

Dit is altijd maatwerk. Situaties en mogelijkheden verschillen namelijk per persoon. En gelukkig zijn er ook een heleboel mensen die geen hulp of financiële steun nodig hebben. Daarom is maatwerk zo belangrijk. In normale tijden helpen we onze huurders ook. Maar nu hebben we daar extra aandacht voor. Sommige mensen raken door de coronacrisis hun baan kwijt of hebben minder inkomen. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor het betalen van de huur. Wij laten onze huurders niet in de steek. En kijken daarom samen naar hoe we ze kunnen helpen. Bijvoorbeeld door een betalingsregeling af te spreken.

Neem dus contact met ons op als je door de coronacrisis in de betalingsproblemen komt

Zorg wel dat je al contact hebt gehad met het UWV als je werkt of voor een werkgever werkte. Ben je zelfstandig ondernemer of zzp’er? Neem dan voor al je vragen eerst contact op met het KVK Coronaloket van de Kamer van Koophandel: www.kvk.nl/corona/. Alleen dan kunnen we je goed helpen. De overheid neemt namelijk verschillende maatregelen om mensen te helpen die door de crisis een lager inkomen hebben. Meer informatie over deze regelingen vind je ook op de website van de Rijksoverheid en je gemeente.