Huurverlaging

Is je inkomen in verhouding tot je huurprijs laag? Dan krijg je volgens de overheid in 2021 een eenmalige huurverlaging. Dit is geregeld in een wet. Kom je in aanmerking? Dan ontving je van ons in februari een brief of e-mail met daarin de nieuwe huurprijs per 1 april 2021.

Is je inkomen na 2019 gedaald? Dan heb je misschien ook recht op een verlaging van de huur

In de tabel hieronder zie je of je in aanmerking komt. Je huishoudinkomen is het bruto jaarinkomen van alle bewoners van 27 jaar en ouder bij elkaar. Is je huishoudinkomen in de laatste zes maanden niet hoger dan de helft van het bedrag in de tabel? Dan kom je in aanmerking voor huurverlaging. Deze vraag je zelf bij ons aan. Dit kan tot het einde van het jaar 2021.

Je huishouden Je huishoudinkomen Huurverlaging naar
1 persoon zonder AOW

Niet hoger dan € 23.725

€ 633,25
1 persoon met AOW* Niet hoger dan € 23.650 € 633,25
2 personen, beiden zonder AOW Niet hoger dan € 32.200 € 633,25
2 personen, minstens 1 met AOW* Niet hoger dan € 32.075 € 633,25
3 of meer personen, allemaal zonder AOW Niet hoger dan € 32.200 € 678,66

3 of meer personen, minstens 1 met AOW*

Niet hoger dan € 32.075 € 678,66

* Vanaf 1 januari 2021

De nieuwe huur wordt € 633,25 of € 678,66 per maand

Dat hangt af van hoe groot je huishouden is. Je kunt huurverlaging alleen aanvragen als je huurprijs hoger is dan het bedrag dat in de tabel staat. Met de huurprijs bedoelen we de kale of netto huur. Dus de huurprijs zonder servicekosten of andere bijkomende kosten.

Je vraagt huurverlaging schriftelijk bij ons aan als je inkomen na 2019 gedaald is

Via e-mail of per post. Je kunt hiervoor de voorbeeldbrief van de Woonbond gebruiken. Binnen drie weken ontvang je onze reactie.

Om je aanvraag te kunnen controleren hebben wij een aantal gegevens van je nodig

  • Een verklaring over het aantal personen dat nu in je huis woont en hun leeftijd. Het gaat om een verklaring die je zelf mag opstellen en waar je je handtekening onder zet. Het hoeft dus geen uittreksel uit de Basisregistratie Personen te zijn waarvoor je vaak bij je gemeente moet betalen.
  • Inkomensgegevens van iedereen die nu in je huis woont, van 27 jaar en ouder. Bijvoorbeeld salarisstroken, een overzicht van je uitkering of een verklaring van je boekhouder als je ZZP’er bent.

Heb je recht op huurverlaging? In onze reactie staat wanneer dat ingaat.

Met een lagere huurprijs krijg je misschien minder huurtoeslag

Met een lager inkomen misschien juist meer. Maak een proefberekening. Of bel gratis de Belastingtelefoon: 0800 - 0543. Vergeet niet je nieuwe huur en eventueel je inkomen van dit moment door te geven aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl. Wij geven je huurverlaging ook door aan de Belastingdienst.

Wij helpen alle huurders die door de coronacrisis hun huur niet (meer) kunnen betalen

Dit is altijd maatwerk. Situaties en mogelijkheden verschillen namelijk per persoon. En gelukkig zijn er ook een heleboel mensen die geen hulp of financiële steun nodig hebben. Daarom is maatwerk zo belangrijk. In normale tijden helpen we onze huurders ook. Maar nu hebben we daar extra aandacht voor. Sommige mensen raken door de coronacrisis hun baan kwijt of hebben minder inkomen. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor het betalen van de huur. Wij laten onze huurders niet in de steek. En kijken daarom samen naar hoe we ze kunnen helpen. Bijvoorbeeld door een betalingsregeling af te spreken.

Neem dus contact met ons op als je door de coronacrisis in de betalingsproblemen komt

Zorg wel dat je al contact hebt gehad met het UWV als je werkt of voor een werkgever werkte. Ben je zelfstandig ondernemer of zzp’er? Neem dan voor al je vragen eerst contact op met het KVK Coronaloket van de Kamer van Koophandel: www.kvk.nl/corona/. Alleen dan kunnen we je goed helpen. De overheid neemt namelijk verschillende maatregelen om mensen te helpen die door de crisis een lager inkomen hebben. Meer informatie over deze regelingen vind je ook op de website van de Rijksoverheid en je gemeente.

Neem contact met ons op als je nog vragen hebt

Dan kan via info@woonwaarts.nl of 024 – 382 01 00. Op de website van de Woonbond staan ook alle regels goed uitgelegd.