Je kunt de grootte van de letters op je computerscherm zelf instellen.

Manier 1

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op je muis om te vergroten en te verkleinen.Manier 2

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en klik tegelijkertijd op de + voor grotere letters of de - voor kleinere letters.Standaardgrootte herstellen

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en klik tegelijkertijd op de 0 (nul).

 

Wonen bij Woonwaarts

Hier vind je informatie over wonen bij Woonwaarts. Heb je daarover vragen? Neem dan contact met ons op.

Huren (WW)

Aanpak hennep

Het kweken van hennep in een woning is volgens de wet verboden. Daarnaast zorgt het voor gevaarlijke situaties. Wij treden direct op wanneer wij hennep in een woning, tuin of op balkon aantreffen. We hebben het verbod op teelt van hennep opgenomen in onze algemene huurvoorwaarden. Wanneer wij een hennepplantage ontdekken, heeft dit altijd een huuropzegging of juridische procedure tot gevolg.

Samen zorgen voor een veilige buurt

Henneptelers zorgen voor gevaarlijke situaties en brengen daarmee bewust omwonenden of medehuurders in gevaar. Het kan brand, stank, schimmels en wateroverlast veroorzaken. Wij willen samen met bewoners en partners zorgen voor een hennepvrije en veilige buurt. Samen met de gemeente, de politie en energieleverancier sloten we een convenant om illegale hennepteelt tijdig op te sporen en aan te pakken. Onze medewerkers en maatschappelijke partners in de wijk lichten we goed voor om signalen te herkennen en af te geven. Als wij een gegrond vermoeden hebben, schakelen we de politie in en vindt er een onderzoek plaats.

Een hennepkwekerij herkennen en melden

Heb je een vermoeden dat er bij jou in de buurt hennep gekweekt wordt? Neem dan contact op met de politie via 0900 - 8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000. Je herkent een hennepkwekerij vaak door afgeplakte ramen en deuren, een zoemend geluid van ventilatoren, sneeuw die blijft liggen op een deel van het dak, roosters op vreemde plekken aan de gevel, stank en vocht. Kijk voor meer informatie op de website van de politie.

Je kunt je vermoedens ook altijd melden bij ons via info@woonwaarts.nl of anoniem via 024 - 382 01 00

Algemene voorwaarden

In het huurcontract staan afspraken tussen jou als huurder en ons als verhuurder. Bij het huurcontract horen ook de algemene huurvoorwaarden. Daarmee regelen we jouw rechten en plichten en die van Woonwaarts. Op die manier weten we wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten.

Asbest

Asbest klinkt eng en gevaarlijk. Dat is in sommige gevallen zo, maar vaak ook niet. Helaas kan er asbest in onze woningen aanwezig zijn. Als wij of huurders dat tegenkomen, zorgen we dat het wordt verwijderd. Woonwaarts vindt immers een vitale, gezonde en veilige woonomgeving belangrijk. Daarom hebben wij een grote asbestinventarisatie uitgevoerd.

We weten nu op hoofdlijnen of en waar bouwkundig asbest aanwezig is

Dat wil niet zeggen dat we alles weten. Bewoners kunnen ook met asbest hebben gewerkt, zonder dat wij of jij daarvan op de hoogte zijn, denk aan vloerzeil en bloembakken etc. Er blijft dus altijd een risico. Het is moeilijk voor een leek om asbest te herkennen. Mocht je vragen hebben over een bepaalde toepassing in een woning, neem dan contact met ons op. Asbest kan alleen worden vastgesteld door materiaalonderzoek in een laboratorium.

Wat moet je doen als je zelf gaat klussen?

Zolang je asbesthoudend materiaal, zoals benoemd op de meterkastkaart, niet bewerkt, verwijderd of sloopt, is het niet gevaarlijk. 

Neem, voor je eigen veiligheid, altijd contact op met Woonwaarts:

 • Als je gaat klussen in een woning die gebouwd is vóór 1994;
 • als je denkt dat je asbest of asbesthoudend materiaal in huis hebt, wat niet benoemd is op de meterkastkaart;
 • als je iets wilt overschilderen waarvan je denkt dat het asbest is.


Wat moet je niet doen?

 • Verzaag, schuur, breek, boor of sloop nooit zelf asbest.
 • Ga bij twijfel nooit schuren, neem eerst contact met ons op.
 • Verwijder nooit zomaar zelf asbest, ook geen vloerzeil van voor 1994 of golfplaat.


Vragen?

Neem dan contact met ons op via ons telefoonnummer 024 - 382 01 00 of per e-mail via info@woonwaarts.nl.

Meer informatie over asbest vind je ook op de website van de GGD: www.ggdgelderlandzuid.nl of de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl

 

Huisbewaarderschap

Met huisbewaring kun je iemand anders legaal in je huurwoning laten wonen voor een periode van minimaal 3 maanden en maximaal 1 jaar. Het is belangrijk om dit goed en legaal te regelen omdat je anders het risico loopt je woning kwijt te raken.

Wat is een huisbewaarder?

Een huisbewaarder is een persoon die tijdens jouw afwezigheid in je woning verblijft. Dat kan bijvoorbeeld een vriend, kennis of familielid zijn. Het doel van een huisbewaarderschap is dat iemand op je woning past. Je moet hiervoor wel toestemming aan Standvast Wonen vragen.

Wanneer kun je huisbewaring aanvragen?

Huisbewaarderschap kun je aanvragen wanneer je als hoofdhuurder:

1. Voor werk buiten de regio moet zijn;
2. In verband met studie buiten de regio woonachtig moet zijn;
3. In verband met langdurige verpleging opgenomen wordt;
4. Vanwege detentie afwezig bent;
5. Vanwege een langdurige reis in het buitenland;
6. Bij 'proef samenwonen'.

De hoofdhuurder moet dit aantonen door een kopie te overleggen van de reispapieren, de arbeids- of studieovereenkomst, waaruit de duur van de overeenkomst blijkt, een verklaring waaruit de medische noodzaak blijkt tot langdurige opname of waaruit detentie blijkt. Huisbewaring kan ook bij 'proef samenwonen'. Je kunt dan 1 jaar lang uitproberen of samenwonen een goed idee is. Gaat het samenwonen helaas niet goed dan kun je weer terug naar je eigen woning.

Voorwaarden

Aan het huisbewaarderschap is een aantal voorwaarden verbonden:

 • Er mag niet eerder een huisbewaarderschap zijn geweest
 • De hoofdhuurder blijft gedurende het huisbewaarderschap de huur betalen
 • Een huisbewaarderschap wordt voor maximaal 1 jaar afgesloten
 • Er mag op dit moment of in het verleden geen sprake zijn geweest van huurachterstand of sociale overlast door zowel de hoofdhuurder als de huisbewaarder
 • Huurbetaling door middel van automatische incasso

 

Online aanvragen

Als je een huisbewaarder in je woning wilt laten wonen, dan kun je dit bij ons aanvragen. Neem daarvoor contact met ons op. Belangrijk is dat je als huurder toestemming hebt ontvangen op je aanvraag, voordat je vertrekt!

Beëindiging van huisbewaarderschap

Huisbewaring eindigt aan het einde van de afgesproken periode, maar ook als je als huurder niet in de woning terugkeert. Je dient dan de huurovereenkomst te beëindigen en de huisbewaarder moet de woning dan verlaten. Blijft de huisbewaarder in de woning, dan is er sprake van illegale bewoning en starten we een ontruimingsprocedure tegen de huisbewaarder. De huisbewaarder heeft geen enkel recht op vervangende woonruimte.

Huur betalen

Bij Woonwaarts kun je je huur op een aantal manieren betalen.

Automatische incasso

Via automatische incasso is huurbetaling het makkelijkst. Je geeft ons via een machtigingskaart toestemming om iedere 25e van de maand de huur van de volgende maand automatisch af te schrijven. Zo kun je het niet vergeten en de huur is op tijd betaald. Wil je dit doen? Vraag dan een machtigingskaart aan via info@woonwaarts.nl.

Via een betaallink in je e-mail

Wanneer je hiervoor kiest, krijg je in de derde week van de maand een e-mail met betaallink van ons. Wanneer je op de link klikt, kom je in je eigen internet bankieromgeving terecht. Daar handel je je huurbetaling zelf af.

Wil je dit doen? Dan hebben we je e-mailadres nodig. Stuur je bericht naar info@woonwaarts.nl

Via iDEAL

Via je persoonlijke pagina op Mijn Woonwaarts kun je direct via iDEAL je maandelijkse huur betalen. Maar ook andere openstaande bedragen kun je hier direct betalen. 

Let op: Vanaf december 2020 gebruiken we alleen nog ons rekeningnummer bij de Rabobank

Maak je zelf je huur over of gaf je je bank opdracht voor een periodieke overboeking? Zorg dan dat je het rekeningnummer van de Rabobank verwerkt bij je betaling: NL13 RABO 0137 8709 65. Betaal je via automatische incasso, een betaallink in je e-mail of iDEAL? Dan hoef je niets te doen. Vanaf december 2020 schrijven we de huur af met ons rekeningnummer van de Rabobank. 

Huurachterstand

Het op tijd betalen van je huur is je eigen verantwoordelijkheid. Mocht het een keer niet lukken, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Samen kunnen we zoeken naar een oplossing.

Huur opzeggen

Ga je binnenkort verhuizen? Laat ons dit dan zo vroeg mogelijk weten, minimaal een maand van tevoren. Ook als je opnieuw bij Woonwaarts huurt. 

Tip: je kunt de huur per iedere werkdag opzeggen! Als je maar zorgt dat je huuropzegging minimaal één maand van tevoren bij ons is. 

Je mailt je huuropzegging naar info@woonwaarts.nl

Graag ontvangen we de volgende gegevens:

 • Je naam, telefoonnummer en e-mailadres
 • Het volledige adres van de woning/parkeerplaats/garage waarvan je de huur opzegt
 • Datum waarop je de huur wilt stoppen
 • Je nieuwe adres of het adres van de contactpersoon (bij overlijden)

Na ontvangst van je opzegging nemen we contact met je op!

Huurdersbelangen

Huurdersorganisatie De Gemeenschap (HOG)

 

HuurdersBelangenStandvast Nijmegen (HBS)


Huurdersbelang Beuningen (HBB)


HuurdersBelangen Druten (HBD)

Huurprijs

De huur van een woning bestaat uit een netto huur (kale huurprijs zonder servicekosten) en een bruto huur (kale huurprijs mét eventuele servicekosten). De maximale huurprijs van een sociale huurwoning wordt berekend volgens een puntensysteem. Jaarlijks per 1 juli passen wij de huren aan. Op Mijn Woonwaarts kun je het aantal punten van jouw huurwoning zien en zie je hoe de huurprijs is opgebouwd. Ook zie je hier wat de maximale huurprijs van je woning is.

Servicekosten

Naast de (kale) huurprijs betalen veel huurders maandelijks (voorschot)bijdragen voor goederen en diensten: dit noemen wij servicekosten. Betaal je ook servicekosten? Dan bekijk je deze op Mijn Woonwaarts.

Eindafrekening servicekosten

Om welke diensten het gaat, staat vermeld in je huurcontract. Denk aan verlichting voor de algemene ruimtes, energieverbruik van de lift en schoonmaakkosten van het trappenhuis. Jaarlijks krijg je van ons een overzicht van de gemaakte servicekosten. Op dit overzicht staan de door jouw betaalde voorschotten en de door ons werkelijk gemaakte kosten. Het kan dus zijn dat je een bedrag terug ontvangt of juist moet bijbetalen. Als uit de eindafrekening blijkt dat het door jouw betaalde voorschot te laag is, dan passen wij dit direct aan. Hiermee voorkomen we dat je volgend jaar opnieuw moet bijbetalen.

Meer weten over servicekosten? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten voor een huurwoning. Woon je in een huurhuis? Misschien krijg je dan huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, je inkomen, je leeftijd en je woonsituatie. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst

Vanaf 1 januari 2020 zijn de regels voor de huurtoeslag veranderd

De harde inkomensgrenzen zijn verdwenen. Hierdoor kan het zijn dat je dit jaar wél in aanmerking komt voor huurtoeslag. Zeker de moeite waard om even te controleren dus. Dit kun je doen door een proefberekening op de website van de Belastingdienst te maken. Hier vind je ook de belangrijkste voorwaarden.

Huurverhoging

De overheid besloot om voor 2021 de huren van sociale woningen niet te verhogen. Goed nieuws dus voor veel huurders. De overheid bepaalde ook dat de huurverhoging van vrije sector woningen maximaal 2,4% mag zijn. Huur je een vrije sectorwoning? Dan ontvang je bericht over de aanpassing van je huur per 1 juli 2021. Ruim 800 huurders kregen zelfs huurverlaging. Het gaat om mensen waarvan het inkomen in verhouding tot de huurprijs laag is. Mensen die in aanmerking kwamen, ontvingen van ons persoonlijk bericht. 

Wij helpen alle huurders die door de coronacrisis hun huur niet (meer) kunnen betalen

Dit is altijd maatwerk. Situaties en mogelijkheden verschillen namelijk per persoon. En gelukkig zijn er ook een heleboel mensen die geen hulp of financiële steun nodig hebben. Daarom is maatwerk zo belangrijk. In normale tijden helpen we onze huurders ook. Maar nu hebben we daar extra aandacht voor. Sommige mensen raken door de coronacrisis hun baan kwijt of hebben minder inkomen. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor het betalen van de huur. Wij laten onze huurders niet in de steek. En kijken daarom samen naar hoe we ze kunnen helpen. Bijvoorbeeld door een betalingsregeling af te spreken. 

Neem dus contact met ons op als je door de coronacrisis in de betalingsproblemen komt 

Zorg wel dat je al contact hebt gehad met het UWV als je werkt of voor een werkgever werkte. Ben je zelfstandig ondernemer of zzp’er? Neem dan voor al je vragen eerst contact op met het KVK Coronaloket van de Kamer van Koophandel: www.kvk.nl/corona/. Alleen dan kunnen we je goed helpen. De overheid neemt namelijk verschillende maatregelen om mensen te helpen die door de crisis een lager inkomen hebben. Meer informatie over deze regelingen vind je ook op de website van de Rijksoverheid en je gemeente.

Huurverlaging

Is je inkomen in verhouding tot je huurprijs laag? Dan krijg je volgens de overheid in 2021 een eenmalige huurverlaging. Dit is geregeld in een wet. Kom je in aanmerking? Dan ontving je van ons in februari een brief of e-mail met daarin de nieuwe huurprijs. De nieuwe huurprijs gaat op 1 april 2021 in. En verhogen we niet meer dit jaar. 

Is je inkomen na 2019 gedaald? Dan heb je misschien ook recht op een verlaging van de huur

In de tabel hieronder zie je of je in aanmerking komt. Je huishoudinkomen is het bruto jaarinkomen van alle bewoners van 27 jaar en ouder bij elkaar. Is je huishoudinkomen in de laatste zes maanden niet hoger dan de helft van het bedrag in de tabel? Dan kom je in aanmerking voor huurverlaging. Deze vraag je zelf bij ons aan. Dit kan tot het einde van het jaar 2021. 

Je huishouden

Je huishoudinkomen

Huurverlaging naar

1 persoon Niet hoger dan € 23.725 € 633,25
1 persoon met AOW* Niet hoger dan € 23.650 € 633,25
2 personen Niet hoger dan € 32.200 € 633,25
2 personen, minstens 1 met AOW* Niet hoger dan € 32.075 € 633,25
3 of meer personen Niet hoger dan € 32.200 € 678,66
3 of meer personen, minstens 1 met AOW* Niet hoger dan € 32.075 € 678,66

 
* Vanaf 1 januari 2021

De nieuwe huur wordt € 633,25 of € 678,66 per maand

Dat hangt af van hoe groot je huishouden is. Je kunt huurverlaging alleen aanvragen als je huurprijs hoger is dan het bedrag dat in de tabel staat. Met de huurprijs bedoelen we de kale of netto huur. Dus de huurprijs zonder servicekosten of andere bijkomende kosten. 

Je vraagt huurverlaging schriftelijk bij ons aan als je inkomen na 2019 gedaald is

Via e-mail of per post. Je kunt hiervoor de voorbeeldbrief van de Woonbond gebruiken. Binnen drie weken ontvang je onze reactie. 

Om je aanvraag te kunnen controleren hebben wij een aantal gegevens van je nodig

 • Een verklaring over het aantal personen dat nu in je huis woont en hun leeftijd. Het gaat om een verklaring die je zelf mag opstellen en waar je je handtekening onder zet. Het hoeft dus geen uittreksel uit de Basisregistratie Personen te zijn waarvoor je vaak bij je gemeente moet betalen.
 • Inkomensgegevens van iedereen die nu in je huis woont, van 27 jaar en ouder. Bijvoorbeeld salarisstroken, een overzicht van je uitkering of een verklaring van je boekhouder als je ZZP’er bent. 

Heb je recht op huurverlaging? In onze reactie staat wanneer dat ingaat.  

Met een lagere huurprijs krijg je misschien minder huurtoeslag

Met een lager inkomen misschien juist meer. Maak een proefberekening. Of bel gratis de Belastingtelefoon: 0800 - 0543. Vergeet niet je nieuwe huur en eventueel je inkomen van dit moment door te geven aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl. Wij geven je huurverlaging ook door aan de Belastingdienst.   

Wij helpen alle huurders die door de coronacrisis hun huur niet (meer) kunnen betalen

Dit is altijd maatwerk. Situaties en mogelijkheden verschillen namelijk per persoon. En gelukkig zijn er ook een heleboel mensen die geen hulp of financiële steun nodig hebben. Daarom is maatwerk zo belangrijk. In normale tijden helpen we onze huurders ook. Maar nu hebben we daar extra aandacht voor. Sommige mensen raken door de coronacrisis hun baan kwijt of hebben minder inkomen. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor het betalen van de huur. Wij laten onze huurders niet in de steek. En kijken daarom samen naar hoe we ze kunnen helpen. Bijvoorbeeld door een betalingsregeling af te spreken. 

Neem dus contact met ons op als je door de coronacrisis in de betalingsproblemen komt 

Zorg wel dat je al contact hebt gehad met het UWV als je werkt of voor een werkgever werkte. Ben je zelfstandig ondernemer of zzp’er? Neem dan voor al je vragen eerst contact op met het KVK Coronaloket van de Kamer van Koophandel: www.kvk.nl/corona/. Alleen dan kunnen we je goed helpen. De overheid neemt namelijk verschillende maatregelen om mensen te helpen die door de crisis een lager inkomen hebben. Meer informatie over deze regelingen vind je ook op de website van de Rijksoverheid en je gemeente.

Neem contact met ons op als je nog vragen hebt

Dan kan via info@woonwaarts.nl of 024 – 382 01 00. Op de website van de Woonbond staan ook alle regels goed uitgelegd. 

Je en jij

Woonwaarts is per 1 mei ontstaan uit de twee corporaties De Gemeenschap en Standvast Wonen. Sinds 1 maart 2017 spreken medewerkers van Standvast Wonen iedereen aan met je en jij. Bij Woonwaarts doen we dat bij voorkeur ook. Hier lees je waarom we dat doen.

We spreken iedereen aan met je en jij omdat we als mens gelijkwaardig zijn

Huurders, woningzoekenden, maar ook aannemers, wethouders en nog veel meer mensen. Ook al hebben we met hen een zakelijke relatie, als mens zijn we gelijkwaardig. Daarom spreken we iedereen aan met je en jij. We gaan met respect en fatsoen met elkaar om en wij vinden dat je en jij daar prima bij past. Draai het eens om: gaan we per definitie met respect en fatsoen met elkaar om wanneer we u gebruiken? Wij vinden dat daar meer bij komt kijken. Het gaat om de manier waarop je met elkaar omgaat.

We begrijpen dat de een je en jij prima vindt en de ander niet

Het is natuurlijk een persoonlijke voorkeur. Wij kiezen bewust voor je en jij omdat dit bij ons past, bij de mensen en organisaties voor en met wie wij werken, en bij een samenleving van eigen verantwoordelijkheid, meedoen en samenwerken.

We willen ook dat iedereen ons begrijpt

Daarom schrijven we zo duidelijk mogelijk. Dit doen we onder andere door iedereen met je en jij aan te spreken. Omdat we merken dat je dan vanzelf begrijpelijker en persoonlijker schrijft. Er is minder afstand waardoor de ander zich vaak meer betrokken voelt. Onze collega’s merken dat een gesprek dan makkelijker gaat omdat het minder zakelijk is. Veel huurders vinden dat prettig. We hopen dat mensen ons hierdoor meer gaan zien als een betrokken corporatie en minder als instituut.

In persoonlijk contact houden we altijd rekening met de wens van de ander

We gebruiken je en jij in alle schriftelijke communicatiemiddelen zoals de website, brochures, (nieuws)brieven, formulieren. Schrijven of spreken we iemand persoonlijk? Dan is het maatwerk. We gaan uit van je, maar soms weten we dat iemand 'u' op prijs stelt. Zegt iemand zelf 'ik vind het prettiger als u u zegt'? Bijvoorbeeld aan de telefoon, bij iemand thuis of in de wijk, of in een mailcontact. Dan stappen we op dat moment over op u, dus per situatie. We leggen voorkeuren niet vast in een systeem.

Vragen? Neem dan contact met ons op.

Langer zelfstandig wonen

Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig en comfortabel blijven wonen. Ook nadenken over de toekomst hoor daarbij. Is mijn woning geschikt voor de toekomst? Zo nee, welke aanpassingen moet ik hiervoor doen in mijn woning? Om je hierbij te helpen, bieden de welzijnsorganisaties in de gemeenten Beuningen, Druten en Nijmegen gratis woonadvies aan. Je krijgt tips en adviezen over maatregelen die je woning veiliger, comfortabeler en toegankelijker maken.

Bewust wonen in Beuningen

Neem contact op met de woonadviseurs van Stichting Perspectief:
Telefoon 024 - 675 09 39 / info@stg-perspectief.nl
www.stg-perspectief.nl

Plezierig, veilig en comfortabel wonen in Druten

Neem contact op met de woonadviseurs van Stichting Voormekaar:
Telefoon 0487 - 200 010 / servicebureau@voormekaar.org
www.voormekaar.org

Bewust wonen in Nijmegen

Neem contact op met de woonadviseurs van Swon het seniorennetwerk
Telefoon 024 - 365 01 90 / info@bewustwonennijmegen.nl
www.bewustwonennijmegen.nl

Overlast van buren/buurtgenoten

Prettig wonen heeft niet alleen met je woning te maken. Maar ook met je woonomgeving. Jij wilt prettig wonen en de ander niet tot last zijn. En natuurlijk wil je zelf ook geen last hebben van buren of buurtbewoners. Het kan een keer voorkomen dat de televisie van de buren erg hard staat. Dat de buren met een klopboormachine aan het boren zijn of dat de hond van de buren blaft. Kleine dingen die kunnen zorgen voor irritaties. Waarschijnlijk zijn je buren zich niet eens bewust van het feit dat je last van hen hebt.

Samen verantwoordelijk

Iedereen vindt het prettig om in een vitale wijk en buurt te wonen: met schone straten en pleinen, veiligheid, voldoende ruimte en voorzieningen, en leuke contacten. Een fijne buurt en wijk zijn belangrijk voor jouw woonplezier en voor het verhuren van onze woningen. Daarvoor zijn we sámen verantwoordelijk.

Eerst samen oplossen

Je bent dus voor een deel zelf verantwoordelijk voor je woongenot. We verwachten dan ook dat je eerst zelf probeert om met je buren tot een oplossing te komen. Ga in gesprek en probeer samen een oplossing te vinden. Een oplossing die je samen bedenkt, werkt vaak het beste! Op die manier houd je ook makkelijker een goede relatie met je buren. Kijk voor tips op www.problemenmetjeburen.nl

Buurtbemiddeling

Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je Buurtbemiddeling inschakelen. De buurtbemiddelaars lossen het probleem niet op, maar helpen je om samen met je buren de problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar een oplossing. Buurtbemiddeling is kosteloos.

We begrijpen dat juist nu burenoverlast extra vervelend kan zijn. Want je hoort en ziet elkaar meer dan in normale tijden en je kunt misschien nu ook wel minder verdragen van elkaar. Daarom heeft Buurtbemiddeling wat tips voor je op een rijtje gezet.

Kijk voor meer informatie op www.buurtbemiddelingsterker.nl, ook als je in de gemeente Beuningen of Druten woont.

Wat kan Woonwaarts voor je doen?

Levert een gesprek met de buren niets op of komen de buren de gemaakte afspraken niet na en blijft de overlast bestaan? Dan kun je dit direct aan ons doorgeven via het online overlastformulier van Woonwaarts

Komt de overlast regelmatig terug? Dan is het handig om ook een bij te houden. Dit vind je bij het overlastformulier. Met het overlastdagboek maak je je klacht duidelijker. Hierdoor is deze makkelijker te boordelen. Als we je online overlastformulier en/of het overlastdagboek ontvangen hebben, nemen we contact met je op. Als het nodig is, verwijzen wij je door naar andere organisaties. Anonieme klachten nemen we niet in behandeling.

Politie

Is er sprake van of verdenking van intimidatie, bedreiging, vernieling, drugsgebruik/drugshandel of discriminatie, neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Lees meer op www.politie.nl.

Meld Misdaad Anoniem

Misschien kun of durf je niet naar de politie. In dat geval kun je contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over ernstige criminaliteit en misdaad. Lees meer op www.meldmisdaadanoniem.nl

Anoniem melden bij ons

Bij verdenking van criminele activiteiten, is het in tweede instantie ook mogelijk dit anoniem bij óns te melden. Je kunt dit doen door te bellen naar 024 – 382 01 00.

Gemeente

Is er sprake van parkeeroverlast op de openbare weg, rommel/vervuiling van openbaar terrein of bijvoorbeeld slecht onderhoud van openbaar groen? Neem dan contact op met je gemeente.

Servicekosten

Naast de (kale) huurprijs betalen veel huurders maandelijks (voorschot)bijdragen voor goederen en diensten: dit noemen wij servicekosten. Betaal je ook servicekosten? Dan bekijk je deze op Mijn Woonwaarts.

Eindafrekening servicekosten

Om welke diensten het gaat, staat vermeld in je huurcontract. Denk aan verlichting voor de algemene ruimtes, energieverbruik van de lift en schoonmaakkosten van het trappenhuis. Jaarlijks krijg je van ons een overzicht van de gemaakte servicekosten. Op dit overzicht staan de door jouw betaalde voorschotten en de door ons werkelijk gemaakte kosten. Het kan dus zijn dat je een bedrag terug ontvangt of juist moet bijbetalen. Als uit de eindafrekening blijkt dat het door jouw betaalde voorschot te laag is, dan passen wij dit direct aan. Hiermee voorkomen we dat je volgend jaar opnieuw moet bijbetalen.

Meer weten over servicekosten? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid

Tuinonderhoud

Je tuin hoort bij je woning. Het is prettig als deze er netjes en goed onderhouden uitziet. Zodat je er altijd van kunt genieten. Maar hoe richt je je tuin in? En hoe onderhoud je deze? En wat mag je van ons verwachten? En wat verwachten we van jou? Neem daarvoor contact met ons op.

Vakantieverhuur

Woonwaarts geeft nooit toestemming voor vakantieverhuur. Het kan aantrekkelijk lijken om tijdens jouw eigen vakantie je huurwoning aan te bieden via een site als Airbnb. Werk hier niet aan mee want je kunt je huurwoning kwijtraken!

Huurwoning kwijt

Wij zijn streng voor huurders die hun huurwoning onderverhuren als vakantiewoning. We ontbinden het huurcontract en huurders kunnen een fikse boete krijgen. Dit geldt voor onze sociale huur en de vrije sector huur. Lees voor meer informatie dit artikel: Boete en uit huis gezet wegens verhuur via airbnb

Overlast voor omwonenden

Vakantieverhuur zorgt voor veel overlast voor omwonenden. Toeristen zijn op vakantie, hebben vaak een andere ritme en zijn wat luidruchtiger. De verhuurders verdienen soms enorme bedragen zonder daar belasting over te betalen.

Huisbewaring mag wel

Je mag je woning niet aan iemand anders verhuren, maar wel iemand vragen om tijdelijk op je woning te passen wanneer het gaat om een periode van minstens drie maanden. Bijvoorbeeld omdat je een tijd in het buitenland gaat werken of studeren. Voor huisbewaring gelden regels. Lees hier meer over bij Huisbewaring op deze pagina.

Nieuws

Bereikbaarheid rond Hemelvaartsdag


12-05-2021

Op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 14 mei zijn we niet bereikbaar. Heeft je reparati...


lees meer >

We zoeken twee Technisch Medewerkers


11-05-2021

 Samen werken we aan wijken en buurten waar iedereen zich thuis voelt. Nu en in de toekomst....


lees meer >

We zoeken een administratieve duizendpoot met hart voor onze bewoners


02-05-2021

Jaarlijks komen er bezwaren binnen naar aanleiding van de huurverhoging. Regelmatig verkopen we w...


lees meer >

Storing formulieren op onze website


02-03-2021

Stuurde je ons de afgelopen weken een vraag of een aanmelding via een formulier op onze website? ...


lees meer >

Rekeningnummer voor betalen huur


29-12-2020

We gebruiken sinds december 2020 één bankrekeningnummer voor al onze betalingen. Du...


lees meer >
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.