Inwoning

Je wilt iemand laten inwonen zonder dat deze persoon medehuurder wordt. Wij noemen deze goede vriend of kennis die bij jou wilt inwonen dan medebewoner. Je moet dit altijd bij ons aanvragen.

Zes regels:

 • De woning is groot genoeg voor het aantal mensen dat in de woning woont. Wil je weten wat we hiermee bedoelen? Vraag dat dan bij ons na.
 • Je hebt de huur altijd op tijd betaald.
 • Er is geen woonfraude of overlast op het adres bekend.
 • Je blijft zelf in de woning wonen.
 • Je bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de medebewoner(s),
 • Een medebewoner heeft geen recht op de woning. Als je gaat verhuizen, verlaat de medebewoner ook de woning.

Stuur ons een aanvraag met:

 • De naam en adresgegevens van de persoon die bij je komt inwonen.
 • De geboortedatum van de persoon die bij je komt inwonen.
 • Een korte beschrijving waarom iemand bij jou komt inwonen.

Je krijgt geen toestemming wanneer:

 • Wij plannen hebben om je woning te slopen of te renoveren en je hiervoor moet verhuizen.
 • Er met onze toestemming al iemand bij je inwoont.
Let op: inwoning kan gevolgen hebben voor toeslagen, uitkeringen, gemeentelijke belastingen en jouw huurprijs.

In sommige gevallen kan je na 2 jaar medehuurderschap aanvragen en kun je jouw huurcontract aanpassen.

Wil je tijdelijk iemand in je woning laten wonen terwijl je zelf weg bent? Dan spreken we over huisbewaarderschap.

Direct naar:


Huisbewaarderschap