Medische aanpassingen

Heb je een aanpassing in jouw huis nodig zodat je langer zelfstandig kan blijven wonen? Zoals bijvoorbeeld een traplift of verhoogd toilet? Je kunt dan een vergoeding krijgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De hoogte van de vergoeding hangt af van de ernst en zwaarte van de zorg die je nodig hebt.

Wil je weten of je voor een medische woningaanpassing in aanmerking komt?

Neem dan contact op met de gemeente waarin je woont. Doe dat vóórdat je kosten gaat maken.

Gaat het om beperkingen van tijdelijke aard?

Bijvoorbeeld omdat je herstelt van de gevolgen van een operatie of ongeluk. Neem dan contact op met de Kruisvereniging of Thuiszorg.