Je kunt de grootte van de letters op je computerscherm zelf instellen.

Manier 1

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op je muis om te vergroten en te verkleinen.Manier 2

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en klik tegelijkertijd op de + voor grotere letters of de - voor kleinere letters.Standaardgrootte herstellen

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en klik tegelijkertijd op de 0 (nul).

 

Toekomstvisie Deest

Een vitaal dorp is voor iedereen belangrijk. Een dorp waar mensen goed met elkaar samenleven, jong en oud. Waar mensen elkaar ontmoeten en zich veilig voelen. De komende jaren voeren we aan een groot aantal woningen in Deest onderhoud uit. Ook ontvingen we signalen uit de omgeving dat de leefbaarheid in Deest onder druk staat. Daarom grijpen we dit moment aan om breder naar Deest te kijken. En een toekomstvisie voor Deest te maken. Dit doen we in verschillende stappen samen met bewoners en partners. Hieronder lees je hoe we dit doen.

 

 

We maken drie toekomstbeelden

 

Een toekomstbeeld voor onze woningen in Wilgenland

We begonnen met het maken van een plan voor onze woningen in de wijk Wilgenland. Hier staan namelijk onze meeste huurwoningen. En bewoners ervaren de kwaliteit van de woningen en woonomgeving in deze wijk ook als minder. Door als eerste aan de slag te gaan met onze woningen in Wilgenland, lossen we ook al een deel van de sociale problemen op. Maar natuurlijk niet alle. Hieronder lees je wat we nu tot deden om een toekomstbeeld voor onze woningen in Wilgenland te maken.

Op 12 juli 2017 organiseerden we een toekomstlab
Hier nodigden we alle inwoners van Deest voor uit. Met ongeveer 40 betrokken bewoners en ondernemers gingen we in gesprek over de toekomst van Deest. De belangrijkste conclusies van het toekomstlab zijn:

 • Het verenigingsleven wordt steeds minder groot
 • De voorzieningen staan onder druk
 • De woonomgeving in Wilgenland verloedert
 • De sociale samenhang in Wilgenland wordt minder door de instroom van bewoners met een andere leefstijl 
 • In Wilgenland hebben veel woningen een huurprijs tot € 635,00. Hierdoor wonen er in Wilgenland relatief veel huishoudens met een inkomen tot ongeveer € 30.000
 • De (energetische) kwaliteit van de woningen in Wilgenland is matig 
 • Deest heeft binnen de gemeente Druten geen positief imago

Je leest hier het verslag van deze bijeenkomst: Verslag toekomstlab 12 juli 2017.

We maakten vervolgens vier scenario's voor onze woningen in Wilgenland
In oktober 2017 gingen we met bewoners in gesprek over deze vier mogelijke scenario’s. Je leest hier het verslag van deze bijeenkomst: Verslag presentatie vier scenario's woningen Wilgenland 30 oktober 2017.
Bij het uitwerken van de scenario's keken we naar alle punten die we ophaalden bij het toekomstlab. Wat kunnen we doen om de sterke kanten te benutten en hoe kunnen we de zwakke punten aanpakken? 
De scenario’s verschillen op een aantal punten van elkaar:

 • Het aantal sociale huurwoningen (aantal te slopen woningen)
 • De verschillende typen woningen (door aanpassingen of nieuwbouw)
 • De samenstelling van de woningen naar huurprijzen
 • De uitstraling van de woningen (gebruik van verschillende kleuren en materiaal)
 • De mate van ingrijpen in de woonomgeving

Onze keuze: beperkt ingrijpen in de woningen én woonomgeving
Dit betekent dat we woningen gaan opknappen en renoveren, maar ook woningen gaan slopen en nieuwe woningen terug bouwen. En we pakken de openbare ruimte aan. Hieronder staat in het kort wat we willen gaan doen. We benadrukken graag dat nog niets vastligt. We weten dus nog niet om hoeveel woningen het precies gaat. 

Sloop en nieuwbouw aantal woningen (voor bijvoorbeeld starters en ouderen)
Ons uitgangspunt is dat er na de sloop en nieuwbouw in totaal ongeveer tien woningen minder zijn in Wilgenland. We willen ongeveer 20 woningen slopen. Maar dit kunnen er ook meer of minder zijn. Bij sloop en nieuwbouw hebben we de medewerking van de gemeente nodig.

Renovatie woningen
Een aantal woningen krijgt een andere indeling (bijvoorbeeld verplaatsen badkamer naar kleine slaapkamer of het maken van een toilet op de bovenverdieping) waardoor ze ook geschikt wordt voor andere mensen. Hoeveel woningen we renoveren, weten we nu nog niet. We verbeteren ook de uitstraling van de woningen (door kleur- en materiaalgebruik). 

Beperkte aanpak openbare ruimte
Zodat er meer ruimte is voor groen en parkeerplaatsen. Hiervoor hebben we de medewerking van de gemeente nodig.

Opknappen en aanpassingen woningen 
Andere woningen krijgen een opknapbeurt waarbij we onder andere de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • Asbest verwijderen als dit nodig is
 • Energiemaatregelen als dit nodig is 
 • Opknappen binnenkant aantal woningen (bijvoorbeeld keuken en badkamer) 
 • Aanpak daken en gevels aantal woningen

Op 1 maart 2018 informeerden we de bewoners over onze keuze. Het verslag van deze bijeenkomst lees je hier: Verslag keuze aanpak woningen Wilgenland 1 maart 2018 en veelgestelde vragen.

We kiezen voor deze aanpak omdat dit de enige manier is om de wijk echt te veranderen
Door deze aanpak onstaat er een gezonde mix van woningen en mensen. Deze aanpak sluit ook aan bij de wensen van veel bewoners. Bewoners gaven aan dat er veel dezelfde woningen in de wijk staan. Op de lange termijn is een mix aan woningen en mensen goed voor de leefbaarheid van de wijk. En die mix krijg je alleen maar door andere type woningen te bouwen en dus woningen te slopen. Het aantal nieuwe woningen dat terugkomt is wat lager dan het aantal woningen dat we slopen. Alleen hierdoor krijg je ruimte voor meer groen en parkeergelegenheden. Dit was ook een belangrijke wens van bewoners.

Een toekomstbeeld voor de leefbaarheid in Deest

Samen met een werkgroep van bewoners en partners werken we een toekomstbeeld voor de leefbaarheid in Deest uit. Dit doen we omdat niet alle problemen in Deest op te lossen zijn door onze woningen in Wilgenland aan te pakken. Samen bespreken we een aantal thema’s die belangrijk zijn voor een vitaal Deest en hoe deze zich de komende 15 jaar ontwikkelen. En wat vervolgens dan nodig is om Deest vitaal te maken en te houden.

De volgende thema’s werken we samen verder uit:

 • Het verenigingsleven
 • De voorzieningen
 • Samen leven in een dorp
 • Het imago van Deest

Een totaal toekomstbeeld van onze woningen én de leefbaarheid: de toekomstvisie voor Deest

We voegen in deze fase onze plannen voor Wilgenland én de acties die nodig zijn voor de leefbaarheid samen tot één toekomstbeeld van Deest. Dit werken we uit tot een plan met acties. Bij dit plan pakken wij de dingen op waar wij als woningcorporaties verantwoordelijk voor zijn (woningen en directe woonomgeving) en betrekken we andere partijen (gemeente, bewonersorganisaties) voor zaken die niet tot onze kerntaak behoren, maar wel belangrijk zijn voor een vitaal dorp. Zoals het verenigingsleven, voorzieningen, imago et cetera. 

 

Hieronder lees je de nieuwsbrieven over onze aanpak

Wij hebben bij het maken van de toekomstvisie een regisserende en trekkende rol

Maar dat wil niet zeggen dat we alles kunnen doen. Bij de uitwerking van de toekomstvisie pakken wij de dingen op waar wij voor zijn (huurwoningen en directe woonomgeving) en betrekken we andere partijen voor onderdelen en activiteiten die niet tot onze kerntaak behoren, maar wel belangrijk zijn voor een vitaal dorp. Bijvoorbeeld het verenigingsleven en de voorzieningen.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op

Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar info@woonwaarts.nl.
Bellen mag natuurlijk ook (024 – 382 01 00).

Nieuws

Huurbevriezing en huurverlaging: wanneer kom je in aanmerking?


20-02-2020

De Woonbond en Aedes sloten samen een sociaal huurakkoord. Dit akkoord is vanaf 1 januari 2020 ge...


lees meer >

Regels huurtoeslag 2020


14-01-2020

Vanaf 1 januari 2020 zijn de regels voor de huurtoeslag veranderd. De harde inkomensgrenzen zijn ...


lees meer >

Inkomensgrenzen en huurprijzen 2020


14-01-2020

Er zijn nieuwe inkomensgrenzen en huurprijzen voor passend toewijzen. De overheid paste deze...


lees meer >

Wijzigingen doorgeven reparatieverzoeken


30-12-2019

Als je lid bent van ons Servicepakket, dan voeren wij veel reparaties voor je uit. Per 1 jan...


lees meer >

Bezoekpunt CuraƧaoweg per 1 januari gesloten


30-12-2019

Vanaf 1 januari 2020 is het bezoekpunt op Curaçaoweg 1 in Nijmegen gesloten. Heb je vragen...


lees meer >
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.