Je kunt de grootte van de letters op je computerscherm zelf instellen.

Manier 1

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op je muis om te vergroten en te verkleinen.Manier 2

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en klik tegelijkertijd op de + voor grotere letters of de - voor kleinere letters.Standaardgrootte herstellen

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en klik tegelijkertijd op de 0 (nul).

 

Verantwoord ondernemen

Woonwaarts is een organisatie met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze voelen we en daarnaar handelen wij. Goed bestuur is daarbij essentieel. Hoe wij werken, welke verantwoordelijkheden en verplichting we hebben, staat in diverse documenten. Per mei 2019 fuseerden De Gemeenschap en Standvast Wonen tot Woonwaarts. Enkele documenten verwijzen hiernaar.

Heb je hierover vragen?

Neem dan contact met ons op via info@woonwaarts.nl, 024 382 01 00 of rvc@woonwaarts.nl.

Verantwoord ondernemen

Bestuur

 

Esther Lamers Paul van Roosmalen


Het bestuur van Woonwaarts bestaat uit Esther Lamers en Paul van Roosmalen. Zij zijn beiden aanspreekbaar op het functioneren van Woonwaarts. De bestuurders hebben hun taken verdeeld, deze staan in het bestuursreglement. De bestuurders ontvangen salaris volgens de Wet Normering Topinkomen, meer informatie vind je in onze jaarrekening.

Brancheorganisatie Aedes

Woonwaarts is lid van brancheorganisatie Aedes. Zij behartigt de belangen van haar leden, bijna 300 Nederlandse corporaties. Op die manier kan Aedes de beste voorwaarden scheppen waaronder corporaties hun maatschappelijke taak kunnen uitvoeren. Daarnaast ondersteunt Aedes haar leden bij het professioneel uitvoeren van hun werkzaamheden. Aedes heeft een gedragscode: de Governancecode 2020 (zie Governance). 

Governancecode

Deze code biedt bestuur, Raad van Commissarissen en medewerkers van Woonwaarts een kompas voor hoe wij in de volkshuisvesting werken. In ons jaarverslag en ook via deze website leggen we uit hoe we de principes van de Governancecode volgen. 

Integriteitsbeleid

Volgens de Governancecode zorgt het bestuur voor een interne gedrags- of integriteitscode en een klokkenluidersregeling. Hierin beschrijven we de waarden en normen waaraan onze Raad van Commissarissen, bestuur en medewerkers zich moeten houden.

Zien wij situaties die (vermoedelijk) in strijd zijn met de integriteitscode? Dan kunnen we deze integriteitsschending melden.

Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Woonwaarts heeft op dit moment vijf leden. Dat zijn:

  • Mevrouw mr. W.B.E.P. (Helma) Janssen Duighuizen (voorzitter, lid Remuneratiecommissie)
  • De heer G.J. (Gertjan) van den Brink RA (lid Auditcommissie)
  • De heer drs. W.L.J.P. (Wim) Vonk (voorzitter Remuneratiecommissie en Huurderscommissaris) 
  • Mevrouw mr. B.N.J. (Nanda) de Wilde (Huurderscommissaris)
  • De heer dr. J.A.M (Johan) de Kruijf (vice voorzitter Raad van Commissarissen en voorzitter Auditcommissie)

Voor leden van de RvC bestaat een profielschets. Bij iedere benoeming en herbenoeming beoordeelt de RvC of de profielschets nog voldoet aan de behoeften van samenleving, Woonwaarts en de RvC.

Hier lees je meer over de samenstelling en de vergoedingen in 2019. Hier vind je het rooster van aftreden.

Visie op besturen en toezicht houden

Visitatierapport

Volgens de Governancecode moeten corporaties zich eens per vier jaar laten visiteren. Het rapport van deze visitatie(s) kun je hier lezen.

Nieuws

Bereikbaarheid rond Hemelvaartsdag


12-05-2021

Op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 14 mei zijn we niet bereikbaar. Heeft je reparati...


lees meer >

We zoeken twee Technisch Medewerkers


11-05-2021

 Samen werken we aan wijken en buurten waar iedereen zich thuis voelt. Nu en in de toekomst....


lees meer >

We zoeken een administratieve duizendpoot met hart voor onze bewoners


02-05-2021

Jaarlijks komen er bezwaren binnen naar aanleiding van de huurverhoging. Regelmatig verkopen we w...


lees meer >

Storing formulieren op onze website


02-03-2021

Stuurde je ons de afgelopen weken een vraag of een aanmelding via een formulier op onze website? ...


lees meer >

Rekeningnummer voor betalen huur


29-12-2020

We gebruiken sinds december 2020 één bankrekeningnummer voor al onze betalingen. Du...


lees meer >
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.