Je kunt de grootte van de letters op je computerscherm zelf instellen.

Manier 1

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op je muis om te vergroten en te verkleinen.Manier 2

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en klik tegelijkertijd op de + voor grotere letters of de - voor kleinere letters.Standaardgrootte herstellen

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en klik tegelijkertijd op de 0 (nul).

 

Verantwoord ondernemen

Woonwaarts is een organisatie met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze voelen we en daarnaar handelen wij. Goed bestuur is daarbij essentieel. Hoe wij werken, welke verantwoordelijkheden en verplichting we hebben, staat in diverse documenten. Per mei 2019 fuseerden De Gemeenschap en Standvast Wonen tot Woonwaarts. Enkele documenten verwijzen hiernaar.

Heb je hierover vragen?

Neem dan contact met ons op via info@woonwaarts.nl, 024 382 01 00 of rvc@woonwaarts.nl.

Verantwoord ondernemen

Bestuur

 

Esther Lamers Paul van Roosmalen


Het bestuur van Woonwaarts bestaat uit Esther Lamers en Paul van Roosmalen. Zij zijn beiden aanspreekbaar op het functioneren van Woonwaarts. De bestuurders hebben hun taken verdeeld, deze staan in het bestuursreglement. De bestuurders ontvangen salaris volgens de Wet Normering Topinkomen, meer informatie vind je in onze jaarrekening.

Brancheorganisatie Aedes

Woonwaarts is lid van brancheorganisatie Aedes. Zij behartigt de belangen van haar leden, bijna 300 Nederlandse corporaties. Op die manier kan Aedes de beste voorwaarden scheppen waaronder corporaties hun maatschappelijke taak kunnen uitvoeren. Daarnaast ondersteunt Aedes haar leden bij het professioneel uitvoeren van hun werkzaamheden. Aedes heeft een gedragscode: de Governancecode 2020 (zie Governance). 

Governancecode

Deze code biedt bestuur, Raad van Commissarissen en medewerkers van Woonwaarts een kompas voor hoe wij in de volkshuisvesting werken. In ons jaarverslag en ook via deze website leggen we uit hoe we de principes van de Governancecode volgen. 

Integriteitsbeleid

Volgens de Governancecode zorgt het bestuur voor een interne gedrags- of integriteitscode en een klokkenluidersregeling. Hierin beschrijven we de waarden en normen waaraan onze Raad van Commissarissen, bestuur en medewerkers zich moeten houden.

Zien wij situaties die (vermoedelijk) in strijd zijn met de integriteitscode? Dan kunnen we deze integriteitsschending melden.

Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Woonwaarts heeft op dit moment vijf leden. Dat zijn:

  • Mevrouw mr. W.B.E.P. (Helma) Janssen Duighuizen (voorzitter, lid Remuneratiecommissie)
  • De heer G.J. (Gertjan) van den Brink RA (lid Auditcommissie)
  • De heer drs. W.L.J.P. (Wim) Vonk (voorzitter Remuneratiecommissie en Huurderscommissaris) 
  • Mevrouw mr. B.N.J. (Nanda) de Wilde (Huurderscommissaris)
  • De heer dr. J.A.M (Johan) de Kruijf (vice voorzitter Raad van Commissarissen en voorzitter Auditcommissie)

Voor leden van de RvC bestaat een profielschets. Bij iedere benoeming en herbenoeming beoordeelt de RvC of de profielschets nog voldoet aan de behoeften van samenleving, Woonwaarts en de RvC.

Hier lees je meer over de samenstelling en de vergoedingen in 2019. Hier vind je het rooster van aftreden.

Visie op besturen en toezicht houden

Visitatierapport

Volgens de Governancecode moeten corporaties zich eens per vier jaar laten visiteren. Het rapport van deze visitatie(s) kun je hier lezen.

Nieuws

Misschien heb je recht op een eenmalige verlaging van je huur


06-01-2021

Is je inkomen in verhouding tot je huurprijs laag? Dan krijg je volgens de overheid in 2021 een e...


lees meer >

Rekeningnummer voor betalen huur


29-12-2020

Vanaf deze maand gebruiken we één bankrekeningnummer voor al onze betalingen. Dus o...


lees meer >

Boek De Gemeenschap 1920 – 2019


21-12-2020

Historica Ingrid Jacobs kreeg vóór de fusie met Standvast Wonen de opdracht om een ...


lees meer >

Bewonerskrant Thuis in de buurt is uit!


18-12-2020

Deze week ligt de decemberuitgave van onze bewonerskrant Thuis in de buurt bij al onze huurders i...


lees meer >

Corona: deze maatregelen nemen wij


15-12-2020

Woonwaarts volgt het advies van het RIVM. We nemen maatregelen om verdere verspreiding van het co...


lees meer >
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.