Je kunt de grootte van de letters op je computerscherm zelf instellen.

Manier 1

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op je muis om te vergroten en te verkleinen.Manier 2

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en klik tegelijkertijd op de + voor grotere letters of de - voor kleinere letters.Standaardgrootte herstellen

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en klik tegelijkertijd op de 0 (nul).

 

Privacy en mail

Bijlagen versturen wij op een veilige manier via AttachingIT

Zo voldoen wij aan de nieuwe Europese privacywet AVG. We delen bestanden via een portaal. Daar kun je ze als ontvanger downloaden en uploaden. Heb je daarbij hulp nodig? Neem dan contact met ons op. 

Wij schrijven onze e-mails nauwkeurig, toch kunnen er fouten in staan

Bijvoorbeeld informatie die niet klopt. Of er is een probleem met de bijlagen. Laat het ons weten, dan verbeteren we de fouten. Zijn we het hierdoor niet met elkaar eens? Dan zoeken we samen een oplossing.

Ontving je een e-mail en is deze niet voor jou? Laat het ons weten. Deel de inhoud van het bericht niet met anderen. En verwijder de e-mail.  

Wij vinden jouw privacy belangrijk, maar soms hebben we toch jouw persoonsgegevens nodig

Wij verwerken dus diverse persoonsgegevens, maar altijd om onze werkzaamheden goed te kunnen verrichten. Ten aanzien van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gelden strenge regels ten aanzien van onze omgang met je persoonsgegevens. Wij houden ons aan die regels.

In deze privacyverklaring leggen wij je uit hoe we jouw persoonsgegevens verwerken, dat wil zeggen hoe we er mee omgaan. Wij verwerken persoonsgegevens enkel voor de uitdrukkelijk omschreven doelen waarvoor we ze verzameld hebben. Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren is afhankelijk van het type gegevens. We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of dan door de wet is toegestaan.

Waarvoor verwerken we jouw gegevens?

Onder ‘verwerken’ verstaan we het gebruiken van jouw gegevens. Dit gaat bijvoorbeeld over: verzamelen, wijzigen, en verwijderen van jouw persoonsgegevens. Wij verwerken jouw persoonsgegevens steeds op grond van een wettelijke verplichting, de uitvoering van jouw (huur- of koop)overeenkomst, onze gerechtvaardigde belangen, of jouw toestemming. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens met als doel verkoop, verhuur, beheer en onderhoud van woningen, hieronder kan in ieder geval vallen:
- het afsluiten van huur- en koopcontracten;
- het uitvoeren van een inkomenstoets;
- het innen van huur;
- het behouden van een leefbare woonsituatie, zoals aanpak van overlast en woonfraude;
- het afhandelen van vragen, klachten en geschillen;
- de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
- het coachen van medewerkers;
- het afhandelen van klachten;
- communicatie met huurders, waaronder het versturen van een nieuwbrief en enquête.

Welke gegevens verwerken we van je?

Voor de uitvoering van werkzaamheden verwerken wij alleen de gegevens die we echt nodig hebben. Van jou kunnen we de volgende gegevens verwerken:

- namen, geslacht, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum;
- betalingsgegevens waaronder rekeningnummer;
- gezinssamenstelling;
- een historisch uittreksel uit het BSA
- een kopie van jouw legitimatie, maar met afgeschermde pasfoto, BSN, nationaliteit en geboorteplaats;
- een Verklaring Geregistreerd Inkomen van hoofd- en medebewoners;
- de meest actuele jaaropgaaf;
- een loonstrook;
- een ingevulde hypotheekverklaring waarop staat vermeld dat je aan alle verplichtingen hebt voldaan;
- een ingevulde verhuurderverklaring van jouw verhuurder(s) over de afgelopen 5 jaar van jou en jouw partner;
- een echtscheidingsconvenant;
- een kopie van de urgentieverklaring;
- een bewijs van studiefinanciering van DUO;
- een brief waarin jouw bewindvoerder je toestemming geeft om deze woning van Woonwaarts te huren;
- een Verklaring Geregistreerd Inkomen (VGI);
- een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel;
- een inkomensverklaring met het verzamelinkomen, van de accountant of de boekhouder;
- opname van telefonische gesprekken;
- gegevens die via cookies zijn verzameld.

Wat zijn jouw rechten als huurder?

Je hebt de volgende rechten:
- Inzage en overdraagbaarheid van persoonsgegevens: Je mag vragen om een kopie van jouw persoonsgegevens zoals wij ze hebben opgeslagen.
- Verbetering: Je mag verkeerd genoteerde persoonsgegevens door ons laten verbeteren.
- Gegevenswissing: Wanneer wij de persoonsgegevens van een huurder niet meer nodig hebben dan verwijderen wij die gegevens zelf voor je. Het eventueel langer bewaren van persoonsgegevens wordt dan enkel gedaan met jouw expliciete toestemming. Deze toestemming mag altijd worden ingetrokken.
- Bevriezen van de verwerking: Denk je dat we jouw gegevens niet goed verwerken of dat iemand anders onder jouw naam wijzigingen probeert aan te brengen? Dan mag je vragen of we stoppen met het verwerken van jouw persoonsgegevens.
- Klachtrecht: Je mag een klacht indienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) over onze omgang met hun persoonsgegevens. Ook is het mogelijk om beroep bij de rechter in te stellen.
- Intrekken van toestemming: Indien je toestemming hebt verleend om bepaalde gegevens te verwerken, dan heb je het recht om die toestemming in te trekken.
- Bezwaarrecht: Je mag bezwaar maken wanneer je denkt dat we jouw gegevens niet goed verwerken. In principe pauzeren we dan ook de verwerking, tenzij we hele goede redenen zien om dat onredelijk te vinden.
Wil je een beroep doen op een van jouw rechten? Neem dan contact met ons op.

Welke verwerkers gebruiken we?

We verstrekken persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om werk te kunnen verrichten. Als we dit toch doen, dan doen we dat enkel wanneer we zeker weten dat zij net zo goed met jouw gegevens omgaan als wij. In zo’n geval maakt Woonwaarts afspraken over de eisen waar de verwerking aan moet voldoen. Woonwaarts controleert de nakoming van deze afspraken minimaal 1 keer per jaar.
We verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan bedrijven, gevestigd buiten de Europese Unie.
Verwerkers van wie we gebruik kunnen maken zijn in ieder geval:
- Aannemers
- Betaaldienstverleners
- De regionale urgentiecommissie
- Deurwaarders en advocaten
- De Belastingdienst

Contact voor vragen

Woonwaarts neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of je vermoedt misbruik, neem dan contact met ons op via info@woonwaarts.nl of 024 - 382 01 00.

Waarvoor gebruiken we cookies?

Woonwaarts gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Woonwaarts gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Via deze cookies kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden en ze helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we sociale plug-ins cookies. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen

Wij behouden onszelf het recht voor deze privacyverklaring en het privacybeleid te wijzigen. Dit is soms nodig om up-to-date te blijven met onze werkzaamheden. Je leest op deze pagina steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring.

 
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.