Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) oefent toezicht uit op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Dit doet de RvC op basis van een toezicht- en toetsingskader.

De Raad van Commissarissen (RvC) van Woonwaarts heeft vijf leden:
​​​​​​
  • Mevrouw mr. W.B.E.P. (Helma) Janssen Duighuizen
  • De heer G.J. (Gertjan) van den Brink RA
  • De heer drs. W.L.J.P. (Wim) Vonk
  • Mevrouw mr. B.N.J. (Nanda) Hollestelle-de Wilde
  • De heer dr. J.A.M (Johan) de Kruijf