Woonfraude

Heb je de buren al een tijdje niet gezien? Hangen er opeens andere mensen rond een woning die je niet kent? Misschien is er sprake van woonfraude. Woonfraude is een verzamelnaam van allerlei illegale praktijken rondom huurwoningen. Wanneer er sprake is van woonfraude, raak je je huurwoning kwijt. Hieronder lees je wat wij onder woonfraude verstaan.

Vakantieverhuur

Woonwaarts geeft nooit toestemming voor vakantieverhuur. Het kan aantrekkelijk lijken om tijdens jouw eigen vakantie je huurwoning aan te bieden via een site als Airbnb. Werk hier niet aan mee want je kunt je huurwoning kwijtraken!

Huurwoning kwijt
Wij zijn streng voor huurders die hun huurwoning onderverhuren als vakantiewoning. We ontbinden het huurcontract en huurders kunnen een fikse boete krijgen. Dit geldt voor onze sociale huur en de vrije sector huur. Lees voor meer informatie dit artikel: Boete en uit huis gezet wegens verhuur via airbnb.

Overlast voor omwonenden
Vakantieverhuur zorgt voor veel overlast voor omwonenden. Toeristen zijn op vakantie, hebben vaak een andere ritme en zijn wat luidruchtiger. De verhuurders verdienen soms enorme bedragen zonder daar belasting over te betalen.

Wietplantage en XTC-lab

Het is volgens de wet verboden om hennep in je woning te kweken. Ook het hebben van een xtc-lab is verboden. Het zorgt voor gevaarlijke situaties. Wij treden direct op wanneer wij hennep of een xtc-lab in jouw huis (of tuin of balkon) aantreffen. We hebben het verbod op teelt van hennep opgenomen in onze algemene huurvoorwaarden. Wanneer wij een hennepplantage of een xtc-lab ontdekken, heeft dit altijd een huuropzegging of juridische procedure tot gevolg.

Samen zorgen voor een veilige buurt
Het telen van wiet of het maken van xtc zorgt voor gevaarlijke situaties. Het kan brand, ontploffingen, stank, schimmels en wateroverlast veroorzaken. Omwonenden of medeverhuurders lopen hierdoor gevaar. Wij willen samen met bewoners en partners zorgen voor een veilige buurt. Samen met de gemeente, de politie en energieleverancier sloten we een convenant om illegale hennepteelt en xtc-labs tijdig op te sporen en aan te pakken. Onze medewerkers en maatschappelijke partners in de wijk lichten we goed voor om signalen te herkennen en af te geven. Als wij een gegrond vermoeden hebben, schakelen we de politie in en vindt er een onderzoek plaats.

Prostitutie

Prostitutie in jouw huurwoning staan we niet toe. Jouw huis heeft namelijk een woonbestemming. Wanneer je het gebruikt voor prostitutie handel je in strijd met de wettelijke en contractuele verplichtingen. Dit geeft ons het recht om de huurovereenkomst te ontbinden.

Onderverhuur

Voor sommige mensen is het verleidelijk om hun huurwoning illegaal onder te verhuren. De huurder betaalt een lage huur aan de wooncorporatie en vraagt aan de onderhuurder een veel hoger bedrag. Of de huurder geeft een woning door aan familie of vrienden, zodat snel aan een huis komen. Onderverhuur is verboden. Wanneer wij vermoeden dat er sprake is van onderverhuur ontbinden wij je huurcontract.

Wij pakken woonfraude aan omdat:

  • De woningmarkt krap is. Veel mensen zoeken een huis en staan op wachtlijst. De spelregels zorgen ervoor dat woningzoekenden op een eerlijke en rechtvaardige manier aanspraak kunnen maken op een huurwoning.
  • De leefbaarheid in een buurt verslechtert.
  • Er (brand) gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Vermoeden

Heb je vermoeden dat er woonfraude wordt gepleegd? Meld dit bij ons. Wij gaan vertrouwelijk met de informatie om.

Direct bij ons melden
Meld Misdaad Anoniem

Je kunt ook contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over ernstige criminaliteit en misdaad. Lees meer op www.meldmisdaadanoniem.nl.